top of page

Vil ikkje gå

Tekst og melodi: Kyrre Grimstad

Vil ikkje gå sjølv om du sa at noke anna kan ver' bra

Her e' det fest, berre en gjest. Sånne tanka kan ej ha.

 

For ej ville berre vere enj alminnele' mann

I lag med alle andre som kan

ha alminnelege vana med store ord

om alt me skulle ha' gjort

 

Kom inn i gjen, vi e' longt i frå.

Ikkje sei at du må.

Våre daga' e' dei same, kom inn igjen

Ingenting anna å nå

Alle ting vi he i sikte må vi forstå

Må gi før vi kan få

 

Ej vil ikkje gå herifrå

Ikkje kom å sei at vi må

Sei at dei so gjenge e' få - dei e' få

bottom of page