top of page

Sunnmøre Baarelag i dag:

Desse har også vore med i bandet:

 

Ivar Bjarne Hovden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlem 1980 - 1987 og 1995 - 1996. Trommeslagar.
Ivar var ein av dei opprinnelege medlemene.

Var med på:
Blide mannj/Ola Normal (Single På Norsk 1983) ,
"Kjekke Kara" (LP/MC Gilde Vinyl 1986)

Ivar Bjarne døydde i Juni 1996. 

Ivar var ein kjernekar og ein god kamerat.

Vi dedikerer framtida til han. 

Jarle Ringset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarle Ringset var skuleelev i Ørsta då han vart kontakta

av karane i Baarelaget i 1987.

Etter ei rask innøvingsperiode vart dette innleiinga

på den mest aktive fasa i bandet si historie.

Jarle er ein flink musikar og sette sitt sterke preg på bandet.

Han slutta i 1989 for å flytte til Oslo der han på fritida driv trommeslager.no.

I 1996 vart han igjen erklært som Baarelaget sin trommeslagar,

etter Ivar Bjarne Hovden.

Jarle slutta sommaren 1998, fordi han framleis bur i Oslo.

Han er med på Med Gitar/Johnny (single 1987)

Arve Åheim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlem 1980 - 1983. Bassist.
Var med på å starte bandet.

Ein viktig person dei tre første åra.
Var med på Blide mannj/Ola Normal (Single 1983).

Svein Erik Åmås

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlem 1989 - 92. Keyboards.
Ein dyktig musikar, komponist og studioteknikar.

Driv eige studio, Audiofarm
Var med på "Herifrå" (LP/CD/MC Rockall 1990) 

Hogne Fjukstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlem 1989 - 92. Trommeslagar.
Hogne har flytta til Brighton i UK where he is repairing parkometers and other electrical systems.

Var med på "Herifrå" (LP/CD/MC Rockall 1990) 

og sist men ikkje minst

Martin Foldal

 

 

 

 

 

 

 

 

- som har vore med som lydmann og heilt nødvendig kritisk røyst i dei fleste av alle desse åra. 

Han driv Cigar Studio saman med Kyrre, og var m.a. medprodusent på "KNALL"

bottom of page