top of page

Umm

Tekst og melodi: Kyrre Grimstad

Ej hælde jamne fart fordi

de e altidits noki so køyre forbi

Sjøl om ej e sirka midt på veie

Ei styre litt med venstre hand,

den høgre gira litigrann

Ej mollja høgt å tenkje so de knaka

Men ej lika godt å vere den ej e

- Ej he mykje meir enn nok med akkurat det

 

Ikkje sjå på sola gjønå tjokke brilleglas

Og heller ikkje sitt på stola viss dei

Nettopp va malte – og ingen ha fortalt det

– Uummm

Ej øve litt kvar einaste dag

I går so gjekk det nesten bra

I morgå bli det kanskje endå litt beire

De ekje lett å vere best når andre hælde

– rett og slett

De e no slik so det kan ver med veiret

Om hauste verte sommare en draum

Men alle veit at marka trenge regn

Ikkje sjå på sola gjønå tjokke brilleglas

Og heller ikkje sitt på stola viss dei

nettopp va malte – og ingen ha fortalt det

– Uummm

 

Uuu....mmmm .....

 

Verda vil nok gå sin vei

ej klare nok å slenge mej

med i alle svingane på ferda

Alle gjer so godt dei kan

ej for min del veit ej fann

den aller beste venn i heile verda

 

Ikkje sjå på sola gjønå tjokke brilleglas

Og heller ikkje sitt på stola viss dei

Nettopp va malte – og ingen ha fortalt det – Uummm

 

Uuummmm .....

bottom of page