top of page

Ta det med ro

Tekst og melodi: Kyrre Grimstad, Ivar B. Hovden

Ikkje ta vatn lenger enn opp te’ halse’

Ta det med ro og gje fred ei lita stond

Ej verte so leide ta alt so e’ travelt

Ska’ det bli fred må me stresse oss ned

 

Alt i alt det verte so tort

når det må gå so forterande fort

Ej syns det ser ut te’ at jorda vår

e’ gjore’ på stress og magesår

Ei koks med vatn for å vete monnji

det e’ det beste igronnji

Ta dej tida til å sette dej ned, ta dei vatn – for du trenge det

 

Sjivje helle i sjøe’ – tygge på et strå

Drøyme dej vekk, du he det beire då

Sjå ut gjønå glase’

når du skulle sett fram

Ikkje ver’ skjemde, det e’ inga skam

 

Ta det med ro og sett dej ned

Det e’ ingen so e’ late

dei vil berre ha litt fred

bottom of page