top of page

Slike daga som si  dag 

Tekst og melodi: Kyrre Grimstad

Slike daga som i dag, vil ej berre vere glad

Når ej sleppe gå på tå, når ej av og til kan sjå

litt av alt det som ej trur på vere meir enn berre draum

Når ej veit at vi e' fleire, når ej tore' å stå fram

 

Ikkje kom til mej med ord, at det vakje' slik dei gjor

'Allje andre som du såg. Slike daga e' dei få.

La det vere høgt tiil takjet. Fjella fe' ver' vegg!

Og la alle andre vere. Slike daga som i dag.

 

Gi mej litt tid til å finne fram

Litt meire tid, for ej veit ej kan

Snart e' vi for gamle Gi mej litt tid.

 

Monge ting ej angra på slike daga som i dag.

Uten sjøl å fare feil finn ej ikkje rette vei

Sjølv om mongt ej vil la vere. Ekje verdt det slag

gjere urett eller håne enj en fine dag

bottom of page