top of page

Salme

Tekst og Melodi: Kyrre Grimstad

Sjå enj som kan, veit alt som e' sant.

E' einige med han som styre

Lykklege høns i kvar sine tronge bur

Ser berre enj vei, alt for trongt til å snu

 

Sjå han som fann. Det va' der; rett fram.

Han sleppe lenger lure

på at ingenting e' slik som det va' før

på at livet e' mindre rettferdig enn det bør

 

Me søke ei meining sjølv der det går galt

For i morgå so blir det litt beire

Me ser det me vil, me trur det e' sant

For i morgå so blir det litt beire

 

Sjå dei som veit, høyr det dei sei

som preika fint om alle svara

På at ingenting e' slik som det va' før.

På at livet e' mindre rettferdig enn det bør

bottom of page