top of page

Sakte går det

Tekst: Kyrre Grimstad. 

Melodi: Svein Erik Åmås

Det e' godt og det e' gale. Lett å få te.

Ska' vi få det til å vare - meir enn det

å synge slike tanka som e' vanskelig å nå

Sakte går det før vi trur vi forstår

 

Det vi ser det blir ei vane

Og i et speil kan vi sjå oss som dei andre

I en draum;

ej kan gjerne gråte. Ej vil meir enn gjerne le

Sakte går det, sakte fyl'e vi med

 

Sakte går det før vi når det alle tenke på

Sakte stille, ingen vil det. Høyr det banka på.

Sakte går det. Ej forstår det. Alt blir som det va.

Bland det godt og det blir grått og ingenting å ha.

 

Det det va' og det det blei til.

Det ej huska som i går,

det blir tankane ingen kan forstå

Kan aldri få det beire

enn i enj draum i frå i går

Der vi går, enj stad vi alltid går i frå.

 

Sakte går det før vi når det alle tenke på

Sakte stille, ingen vil det. Høyr det banka på.

Sakte går det. Ej forstår det. Alt blir som det va.

Bland det godt og det blir grått og ingenting å ha.

bottom of page