top of page

Sånn kan det gå

Tekst og melodi: Kyrre Grimstad

Det går so lenge før du svara mej

På alle spørsmåla ej he til dej

Kan du forstå mej eller kan ej aldri nå dej?

E det ei meining med at det skal vere sånn?

 

Ej ville ta dej med enj liten tur

Der andre spørsmål andre tanka bur.

Der e' det monge som kan gjere som dei vil.

Der e' det få so spøre' kor du fe det til

 

So kom å bli med til enj stad som ikkje fins

Når du e' ferdig so fortell mej ka du syns

E vi for monge fe det klare sej med få.

So monge spørsmål som ej ikkje kan forstå

Sånn kan det gå.

 

Ej ville ta dej med enj liten tur

Der andre spørsmål andre tanka bur.

Kan du forstå mej eller kan ej aldri nå dej?

E det ei meining med at det skal vere sånn?

bottom of page