top of page

Ola Normal

Tekst og melodi: Kyrre Grimstad

Hanj e’ enj ta dei so veit, enj ta dei so sei det

Hanj blanda sej i koret. Hanj gjenge aldri over linjå

hanj må alltid vite kar hanj ste.

Det e’ greitt å vere med på enj fest, berre hanj fe vere gjest

Å det hanj he det vil hanj ha. Men gjere andre noke gale e’ hanj alltid med når dei sei:

 

HÅRRE STARLANDE DET KOR GALE’ DU E’ ,

HÅRRE STARLANDE DET...........

 

På jobb e’ hanj aldri forseine, sei aldri at du e’ leide

"Her he’ ej vore og her ska ej ver, her veit ej ka ej he men ej kankje vite ka ej fe!"

Det dei styre med ute i verda, e’ slikt so hanj ser på TV

å det so ste i aviså e’ sport og bilnytt og overskriftene i VG

 

HÅRRE STARLANDE DET KOR GALE’ DU E’ ,

HÅRRE STARLANDE DET...........

 

Ola Normal med høge moral,

hanj veit kar vinde’ blese og ka vei hanj skal snu fjeset

 

Ja Ola no e’ det berre å finnje sej ei fine

Ei kjekke allminnele’ tausso veit kar ho ska vere slik at bonnja slepp å reke laust

Ola du må aldri tenkje, på andre enn dei sjøl.

Pusse bile’ slik at hanj blenkje For med hus og båt og bil då tenkj ‘ej du he vist ka du vil.....

 

HÅRRE STARLANDE DET KOR GALE’ DU E’ ,

HÅRRE STARLANDE DET...........

bottom of page