top of page

Når du e' åleine

Tekst og Melodi: Kyrre Grimstad

Det skulle vere noke annja enn det vart

Når du e' åleine

Men det vart så stille ette' alt det som va' sagt

Du vart for seine

Tida gjekk og her står du igjen

Det e' litt seint

men du veit ka' du ikkje skulle gjort

Det gjekk for fort

 

Lett å tenkje slike tanka for sej sjøl

Når du e' åleine

Ingenting kan vere slik som det va før

Ingenting e' beire

Enn å sjå sej litt innom ei annja dør

Du he' dej sjøl

Endå veit du vel om monge ting du vil

Som du fe' til

 

Kom igjen, me fe tru at det går

gløyme det so va' igår

Kom igjen til en heilt nye dag

Me ska' stå ilag

 

Vidare går tida berre framtida igjen

Ingenting står stille

Tankane du tenkte, alle ting som du he' meint

Ingenting står stille

Endå veit du vel om monge ting du vil

At du e' til

e' det einaste svaret som e' gitt

Resten kan bli ditt

 

Kom igjen, me fe tru at det går

gløyme det so va' igår

Kom igjen til en heilt nye dag

Me ska' stå ilag

bottom of page