top of page

Med gitar

Tekst og melodi:Kyrre Grimstad

Alt e' betalt, alt kan ej stå for i natt

Når ting he' gått bra og du e' min største skatt

Ikkje et ord som aldri skulle vore sagt

Me he oppført oss fint og livet skyte' fart!

 

Med gitar, ej lika alt ej ser med gitar

Ej elska alt du gjer med gitar.

Gi mej det beste du he!

 

Ej må tidlig opp ej bannja høgt før ej fer

Kjedelige jobb og så e' det so dårleg veir

Ken so he bestemt at me ska' leve her

Ken e' du so sei at kvardagen e' dej so kjær?

 

Med gitar, ej lika alt du gjer med gitar

Ej elska alt du gjer med gitar.

Gi mej det beste du he!

bottom of page