top of page

Hekje gode tida

Tekst og melodi: Kyrre Grimstad

Ej fann et gammalt bilde.

Ej sat og såg, måtte tenkje på at

tida den går so altfor fort.

Alle åra - i en fei, nokre svei andre blei

so bra og gjer ej vil tilbake dit.

 

Men ej hekje gode tida

det e’ lett å sjå det no

åra rynka ei panne

høgre enn i fjor

 

Det går ei linje frå alt so va, slik det blei

og til alt so kjøme til enj nye dag.

De’ e’ ingen som kjenne den.

Ej trur gjerne at alt som skjer 

kan bli ei gave likevel

 

Men ej hekje gode tida

det e’ lett å sjå det no

åra rynka i pannå

høgre enn i fjor

 

Og vinde’ krusa vatne’

- der ej ser at det glitra’ ei sol

Snart kjøme vel regne’

 

Monge syns at tida går.

Andre sei at ho kjøme,

for mej bli’det de’same likevel.

Før ej trur so vil ej sjå

ka’ som hende med alt

ej trur at ej går å håpa på

 

Men ej hekje gode tida…………….

bottom of page