top of page

Gammal blues

Tekst og melodi: Kyrre Grimstad

Tale pent og gå forsiktig, telle dine år

Ta i mot og lev i trua, skjule dine sår

Vere grei og hjelp kvarandre, alle he det bra

Gøyme vekk det ingen vil ha

 

Kom i tide, stå på line, gjere det du skal

Skaffe brød for dej og dine, tenkje på ditt kall

Ikkje snakke om dei andre. Haldt det for dej sjøl.

I morgå e' det akkurat som før.

 

Me synge same gamle blues som før, så tungt og kjedeleg at kvelden døyr

Så trist at alle går, stengt inne ienj gammale blues - forbi!

 

Ej kan ikkje seie ting som ingen he sagt før

Ej kan berre prøve å få liv i gamle glør

Ej veit enj som gjorde det og me veit kor det gikk

Eventyra kan ver' fine dikt.

 

Me synge same gamle blues som før, så tungt og kjedeleg at kvelden døyr

Så trist at alle går, stengt inne ienj gammale blues - forbi!

bottom of page