top of page

Fem daga' lengsel

Tekst og melodi: Kyrre Grimstad

Daganje går og endå venta ej på dej

Ej hadde'kje trutt det skulle bli enj so longe vei

 

Ej he alt dei trenge, rart dei ikkje vil sjå

på alt dei fe' når dei.......Ekje det viktig då?

 

Kom inn og elsk mej kom hit og sett dej ned

Ekje so nøye med akkurat ken du e' -

for det ej må ha det veit ej at du he'

 

Fem daga med lengsel to daga' med håp

Ej veit ka' ej vil og ej veit kar ej må gå!

 

Må bygge det opp, ej må stille mej fram

Vere på topp og vise at ej kan

 

Fem daga med lengsel to daga' med håp

Ej veit ka' ej vil og ej veit kar ej må gå!

bottom of page