top of page

Eventyret ute

Tekst og Melodi: Kyrre Grimstad

He ei historie å fortelle

om enj so bor opp på fjellet

Det e' longt å gå, den einaste å få

Dei hakje andre tomte å selle.

 

No snakka vi om andre tide

enn dei so longe he lide

Når helga va' et mål og augenje va' stål

og jentene va' monge og fine

 

Hanj e' enj ettemiddagsmannj

med ryggen rak og to i spann

Snipp snapp snute - no e' eventyret ute

 

Huset vart bra men han e' trøytte

Det vart no slik at han va nøydde

For der skal dei bo, hanj B. og hine to

og fleire e' på vei til å bli fødde

 

Hanj e' enj ettemiddagsmannj

med ryggen rak og to i spann

Snipp snapp snute - no e' eventyret ute

 

Når helga kjøme kan hanj smake

litt 'ta den same gode "kake"

Men enj store forskjel, hanj sleppe' lure på det

Ho site der å venta på sin make.

 

Hanj e' enj ettemiddags mannj

med ryggen rak og to i spann

Snipp snapp snute - no e' eventyret ute

bottom of page