top of page

Det vakje' ej

Tekst og melodi: Kyrre Grimstad

Det vakje ej det va du Vakje min tur å snu

Å dei sei det e' for tidli' å gjere nåke med det!

 

Ekje so lett å vere denj so te' feil når andre ser so klart

Det einaste vi kan vere einige om e' at noke må vere galt

- men innjafor veggji e' det varmt

 

Det vakje ej det va du Vakje min tur å snu

Å dei sei det e' for tidli' å gjere nåke med det!

 

4 & 5 e' 9 men ej fekje det ti' å stemme likavel

Lika å høyre, vil berre sjå og meine det e' felt

- og innjafor veggji e' varmt

 

Allje trur at ingen kan, veit eller vil

Ingen kan vel noke gjer' frå eller til?

- og innjafor veggji e' varmt.

 

Det vakje ej det va du, Vakje min tur å snu

Å dei sei det e' for tidli' å gjere nåke med det!

bottom of page