top of page

Ferjemann på vei

Tekst og Melodi: Kyrre Grimstad 

(Mel. insp. av R. Newman)

He' enj jobb her i verda, du må parkere der ej sei

For no fer me over fjorden. Ej e' en ferjemann på vei

Me he kaffi og svele, men billettane fyst

For no ska' me over fjorden og det e' ei slike lyst

 

Ej e' enj ferjemann på vei/2Xog no fer me over fjorden, ej e' enj ferjemann på vei

 

He' enj hybel i Volda, damå bor på Folkestad

Og no fer me over fjorden, ei kjøme alltid dit ej ska

 

Ej e' enj ferjemann på vei/2Xog no fer me over fjorden, ej e' enj ferjemann på vei

 

Hadde arbeid på en verkstad, sveisa plate på en båt

Men no fer ej over fjorden og ej veit ej he' det bra.

Ej må passe rutetida, ferjebommen gjenge ned

Og så fer me over fjorden. Ej e' enj ferjemann på vei

 

Ej e' enj ferjemann på vei/2Xog no fer me over fjorden, ej e' enj ferjemann på vei

bottom of page